อนุทิน 32573 - กวิน

กวิน

ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป? @  191336  

ไข่มุกราณี :

คนดีดีแต่สร้าง    กรรมศรี
สร้างสิ่งชั่วสักที   อาจพลั้ง
คนชั่วชั่วนานปี    กรรมแย่
สร้างสิ่งดีสักครั้ง  แน่แท้หลอกลวง

ตอบคุณไข่มุกราณี ;
ปลายดีแต่กกไม้-          โค้งคด
ท่านเปรียบคนชั่วปลด-  ชั่วทิ้ง
กกตรงแต่ปลายลด-       เลี้ยวกิ่ง
ท่านเปรียบคนดี พริ้ง-    เพริศแล้วเลวทราม


กกตรงปลายคด
กกคดปลายตรง
กกตรงปลายตรง
กกไม่ตรงปลายไม่ตรง

เราจะเป็นแบบไหนดีครับคุณ ไข่มุกราณี? ติดใจที่คุณ 'ราณี แต่งโคลงเอาไว้ว่า คนชั่วชั่วนานปีกรรมแย่ สร้างสิ่งดีสักครั้งแน่แท้หลอกลวง (นึกถึง องคุลีมาลย์ แน่นอนว่าเมื่อละชั่วได้แล้ว ย่อมไม่ใช่เรื่อง ของการสร้างภาพ/หลอกลวงเสมอไป) พุทธองค์ท่านว่า ถึงอดีตจะคด/เลว มาอย่างไร แต่ถ้าปลายตรง ก็ยังถือว่า ดี ผิดกับคนที่ทำดีมาเสมอๆ ในบั้นปลายชีวิต จะมาทำตัวคดๆ งอๆ อย่างนี้ใช้ไม่ได้ (ทางแก้ ไม่อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก ถ้าจะดัดไม้แก่ต้องใช้ไฟลนให้ร้อนแล้วดัด) สุนทรภู่สอนเอาไว้ว่าการจะดูคนว่า ดีหรือไม่ดี(ตรง/คด) นั้นดูยากเพราะ "ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน

จาก องคุลีมารกวิน ^^

เขียน 08 Feb 2009 @ 18:29 () แก้ไข 08 Feb 2009 @ 18:43, ()


ความเห็น (0)