อนุทิน 32548 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ทำวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Researh : PAR) ต้องลองทำแบบไม่มีเงินดู
ตอนนั้นก็ไปพูดกับเขาว่าไม่มีเงินที่จะทำโครงการนี้ ก็เพราะไม่มีจริง ๆ 
พอไม่มีเงิน ก็เหลือแต่ "ใจ..."
ที่สำคัญเราต้องมี "ใจ" กับเขาก่อน
ใจที่จะไปทำงานร่วมกับเขา
ทำงานที่เขาทำ ไม่ชวนเขามาทำงานที่เราทำ
ทำงานของเขาร่วมกันกับเขา
แล้วก็ค่อย ๆ เก็บเกี่ยวย่างก้าวที่ทำร่วมกับเขาเพื่อมาเขียนงานของเรา

เขียน 07 Feb 2009 @ 23:35 ()


ความเห็น (0)