อนุทิน 32524 - เทียนน้อย

  • ดูรายการคนละไม้ละมือ  ชอบจัง ชอบรรยากาศ
  • ชอบค่าย art for all  การทำกิจกรรมค่ายกับเด็กๆกลุ่มชาติพันธุ์
  • ให้ความเป็นอัตลักษณ์  ความเป็นชนเผ่า ประเพณีวัฒนาธรรมไม่สูญหาย
  • ให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างมีคุณค่าโดยเจ้าของเอง
  • เป็นกำลังใจให้ผลิตสิ่งดีๆต่อสังคมต่อไปนะคะ
เขียน 07 Feb 2009 @ 13:59 ()


ความเห็น (0)