อนุทิน 32512 - มัทนา

มัทนา

วันนี้จะไปพัทยาหลังจากที่ไม่ได้ไปมา 11 ปี! (ไปกับบ้านเจษฎฺฺ์)

พรุ่งนี้จะไปนอนที่บ้านระยองต่ออีก 1 คืน (ไปกัน 2 คน)

เขียน 07 Feb 2009 @ 08:28 ()


ความเห็น (0)