อนุทิน 32453 - กวิน

กวิน

ในนิทาน กามนิตวาสิฏฐี ตอนที่ 6 วาสิฏฐี ได้พูดกับ กามนิต ถึงเรื่อง ความรักอันแท้จริงว่า "ความรักที่แท้จริง ไม่ใช่สีแดง ย่อมมีสีดำดังสีนิล เหมือนสีศอพระศิวะ เมื่อทรงดื่มพิษร้ายเพื่อรักษาโลกไว้ให้พ้นภัย ความรักที่แท้จริง ต้องสามารถต้านทานพิษแห่งชีวิต และต้องเต็มใจยอมลิ้มรสที่ขื่นขมที่สุด เพื่อเสียสละให้ผู้ที่เรารักคงชีพอยู่ และเพราะความขมขื่นที่สุดนี้ ความรักย่อมเต็มใจเลือกเอาสีนิล คือความขมขื่นไว้ ดีกว่าจะเลือกเอาสีอื่น คือ มุ่งแต่จะหาความบันเทิงสุขอย่างเดียว

ปล. ประโยคนี้อ้างจาก ตำนานเทพปกรณัม  (กูรมาวตาร=พระนารายณ์อวตารเป็นเต่า เพื่อเอากระดองรองรับเขาพระสุเมรุ ในคราวที่ ยักษ์และมาร(เทวดา)ใช้ เขาพระสุเมรุเป็นไม้กวน เกษียรสมุทร=ทะเลนม เพื่อปรุงน้ำอมฤทธิ์ ผลจากการกวนเกษียรสมุทร บังเกิดสิ่งวิเศษ ต่างๆ หนึ่งในนั้น ก็บัง เกิด พิษ ด้วยไม่มีใครต้องการ พิษ พระศิวะ จึง ทรงดิ่มพิษนั้นเพื่อปกป้องโลก พิษไม่สามารถทำอันตรายพระศิวะได้ แต่ก็ทำให้พระองค์มี พระศอ(คอ)  สีดำ/นิล)

เขียน 06 Feb 2009 @ 10:09 () แก้ไข 08 Feb 2009 @ 17:59, ()


ความเห็น (0)