อนุทิน #32446

  • เช้าวันใหม่วันสุดท้ายของสัปดาห์ในการทำงาน
  • เก็บข้อมูลต่อเนื่อง
  • เตรียมออกข้อสอบ
  • เตรียมการสอนมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์

 

 

 

 

เขียน:

ความเห็น (0)