อนุทิน 3241 - นายกล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางออกในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขที่ถูกทาง

เขียน 04 May 2008 @ 14:17 ()


ความเห็น (0)