อนุทิน 32392 - wwibul

wwibul

วันนี้ไปธุระที่ธนาคาร เจอแนทกับกล้า ได้คุยกันสองสามคำ เรื่อง healthy.in.th

จำไม่ได้ว่าทาง usablelabs เคยได้เล่าเรื่องยาวเบื้องหลังเว็บนี้ไว้บ้างหรือเปล่า

ถ้ายัง ผมเสนอว่า น่าจะมี อย่างน้อย ก็จะทำให้คนที่อยู่ในข่ายเป็นภาคีสมทบได้ เกิดสนใจ เข้ามามีส่วนร่วม ก็จะทำให้เกิดระบบที่ไหลไปได้เอง

ส่วนตัวแล้ว เชื่อว่า อุณหพลศาสตร์ ไม่ใช่เพื่ออธิบายปฎิกิริยาเคมีเพียงอย่างเดียว แต่บรรยายปฎิกิริยาทางสังคมได้ด้วย คือมีความเชื่อว่า ระบบที่เกิดขึ้นได้เอง (spontaneous process) ไม่ควรต้องใช้พลังงานจากภายนอกมาขับเคลื่อน แต่ควรมีพลังงานในตัวเหลือเฟือที่จะแจกจ่าย (= negative Gibb's free energy)

ทีมงาน ควรทำหน้าที่เป็นตัว จุดระเบิด (starter) เท่านั้น ระยะยาว ระบบต้องมีชีวิตของมันเอง

เขียน 04 Feb 2009 @ 23:44 () แก้ไข 04 Feb 2009 @ 23:45, ()


ความเห็น (0)