อนุทิน 32384 - Sasinand

Sasinand

ตอนช่วงที่ไปค้าขาย ต่างประเทศบ่อยๆ มีสิ่งหนึ่งที่ประทับใจ เช่น ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมันนี       และได้นำกลับมา ใช้ในองค์กรของตัวเองด้วยคือ  ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถทำงานได้หลายๆอย่าง  (Multi - purpose employee )
โชคดี ที่สามารถทำได้สำเร็จ เพราะองค์กร ของเรา เป็นองค์กรใหม่ เราจะจัดอย่างไรก็ได้ จะสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างไรก็ได้  แต่เมื่อวางรากฐานแล้ว จะเปลี่ยนยากมาก หรือ ถ้าดีแล้ว ไม่ควรเปลี่ยน
ซึ่งเคล็ดลับอย่างหนึ่ง ที่ทำให้สามารถทำได้คือ ตัวของผู้บริหารต้องเป็นคนใจกว้าง ทำงานแบบกระจายอำนาจ (Decentralization) จึงจะทำให้แนวทางบริหารงานแบบนี้ประสบความสำเร็จ  เพราะถ้าผู้บริหารใจแคบ หวงอำนาจ ไม่ปล่อยให้พนักงานตัดสินใจได้เอง อย่างนี้ก็ไปไม่รอด

การทำงานยุคปัจจุบันนี้ต้องการความรวดเร็ว และความรวดเร็วจะเกิดขึ้นได้เพราะใช้ระบบการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two - way communication) เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้คิดเองและมีอำนาจตัดสินใจได้เองในหลายๆ เรื่อง

เขียน 04 Feb 2009 @ 21:51 () แก้ไข 04 Feb 2009 @ 21:54, ()


ความเห็น (0)