อนุทิน 32349 - สี่ซี่

สี่ซี่

ปรึกษาเรื่องโครงการสกัดความรู้ฉบับเร่งด่วนกับ อ.จันทวรรณ ได้สารบัญเรียบร้อย เริ่มลงมือสกัดอีกครั้ง 

เร่งด่วนจริงๆ

เขียน 04 Feb 2009 @ 11:47 ()


ความเห็น (0)