อนุทิน 32346 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เริ่มต้นงานตอนเช้าด้วยการสื่อสารกับ "ทีมงาน" ในการพัฒนาเว็บ ม.อ. ใหม่ ทีมงานในที่นี้ไม่ใช่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและ UsableLabs เท่านั้นแต่หมายถึงทุกคนของศูนย์คอมฯ ด้วย ผู้ใช้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกคือผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย แต่คนทำงานศูนย์คอมฯ เป็นทีมพัฒนาที่ต้องช่วยกันสื่อสารกับผู้ใช้ ไม่ได้ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มผู้ใช้งานระบบครับ

เขียน 04 Feb 2009 @ 10:49 ()


ความเห็น (0)