อนุทิน 32344 - สี่ซี่

สี่ซี่

@32315 ขอบคุณค่ะ อ.หมอ

เจอแล้วค่ะ เว็บไซต์ข่าวที่เคยอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่อ่านแบบคร่าวๆ เพราะยังติดอคติบางส่วนค่ะ

จำได้ว่าตอนเรียนมี case ที่ผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจ แพทย์ต้องถามความสมัครใจของญาติว่าจะเอาเครื่องช่วยหายใจออกหรือไม่

ตอนนั้นคิดว่าถ้าเป็นตัวเองที่ต้องตอบคำถามนี้จะตอบอย่างไร เพราะแม้จะทราบว่าคนที่รักอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจ แต่ก็ยังเห็นว่าหายใจอยู่ ชีพจรยังเต้นอยู่ เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากคิดคำตอบจริงๆ ค่ะ

 

เขียน 04 Feb 2009 @ 10:41 ()


ความเห็น (0)