อนุทิน 32336 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

ลงบันทึก ความรู้สำหรับประชาชนเป็นวันแรก ได้รับความกรุณาและกำลังใจจากศ. เกียรติคุณ พญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ มากๆ

ต้อนรับวันมะเร็งโลกที่เน้นเรื่องมะเร็งเด็ก ด้วยบทความสั้นๆแต่อ่านง่ายของอาจารย์

ผมลองทำประกาศ แต่สีดำกลืนไปกับ title นะ เก๋/ปุ้ย นะ

เขียน 04 Feb 2009 @ 08:21 ()


ความเห็น (0)