อนุทิน #32309

Mini reseach  เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับ...

  คาดว่าจะทำสองเรื่องคือ  เรื่อง HA

  และเรื่องความเสี่ยง  เพื่อนำมาปรับปรุง.........

เขียน:

ความเห็น (0)