อนุทิน 32305 - สี่ซี่

สี่ซี่

@32303 ฆ่าด้วยความกรุณา คำนี้ฟังแล้วสะท้อนใจมากค่ะ ที่สำคัญเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่น่าสนใจประเด็นหนึ่ง

เคยอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้พบว่าปัจจุบันนั้นในต่างประเทศมีทีมแพทย์ที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ หากผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงขั้นสุดท้ายสามารถขอให้แพทย์ฉีดยาเพื่อให้ตายอย่างสงบ เกิดการถกเถียงถึงความเหมาะสมมากว่าควรหรือไม่ที่ทีมงานที่เคยเป็นผู้ช่วยชีวิตวันหนึ่งจะมามอบความกรุณาครั้งสุดท้ายด้วยการฉีดยาให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

แต่จำไม่ได้แล้วว่าเว็บอะไร

เขียน 03 Feb 2009 @ 21:17 ()


ความเห็น (0)