อนุทิน 32279 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้ ต้องทำเรื่องการประเมินบุคลากรเกือบทั้งวัน เสร็จและส่งเรียบร้อย รอรองคณบดีฝ่ายบริหารของคณะแพทยศาสตร์ มข พิจารณาคะแนนประกอบผลงานอีกครั้ง

บ่าย 3 มีการจัด conference ร่วมกับเภสัชกร 5 คน พยาบาล 5คน ผู้ช่วยพยาบาล 2 คน  เรื่อง ยาเคมีบำบัดที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดการแพ้(Hypersenstivity) ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

เขียน 03 Feb 2009 @ 17:51 () แก้ไข 03 Feb 2009 @ 18:46, ()


ความเห็น (0)