อนุทิน 32277 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

วันนี้ สามารถ link website เดิมของสมาคมรังสีรักษา= www.thastro.org เข้ากับ website ใหม่ใน Portal.in.th ได้แล้ว

  • ต้องขอบคุณอาจารย์ธวัชชัยมากๆครับ และอีกคนก็คือ อ.ชลเกียรติ ที่จุฬาฯ ผู้พัฒนา website เดิม
  • วันนี้จะเป็นวันแรกที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึง website ใหม่
เขียน 03 Feb 2009 @ 17:18 ()


ความเห็น (0)