อนุทิน 32242 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

นั่นเห็นไหม ใบไม้ร่วงมาให้เราเก็บอีกแล้ว ถ้าใบไม้ไม่ร่วงลงมาเราก็ไม่มีโอกาสได้เก็บนะ..."

"โอกาส" เป็นสิ่งสำคัญของชีวิต

อย่าปล่อยให้โอกาสดี ๆ ที่จะสร้างบารมีนั้นผ่านไป

ล้างส้วม ล้างพื้นแล้วอย่าลืม "ล้างใจ"

ล้างพิษภัยออกจากใจเสียได้ "สุขแท้" พลัน

เขียน 03 Feb 2009 @ 08:59 ()


ความเห็น (0)