อนุทิน #32239

เมตตาบารมีเป็นสิ่งสำคัญที่จักค้ำจุนองค์กรของเขาให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง

ปัญญาบารมีจักเป็นสิ่งที่ดำรง "ใจ" ของเราให้มั่นคงอย่างก้าวหน้าด้วยเพราะรู้จัก "ภาวนา..."

เขียน:

ความเห็น (0)