อนุทิน 32236 - ปภังกร Happinesss

พ่อเป็นผู้ชายที่ต้องมาลำดับหนึ่งของหัวใจ
แม่ไซร้ย่อมไม่เป็นหญิงรองใครในความรัก
ลูกเอ๋ย ความกตัญญูต่อพ่อและแม่ควรประจักษ์
ลูกดีจักทดแทนบุญคุณท่านเอย...

เขียน 03 Feb 2009 @ 08:43 ()


ความเห็น (0)