อนุทิน 32181 - มะปรางเปรี้ยว

เว็บใหม่ ม.อ. user หาลิงก์ทางเข้าไปดูข้อมูลบางอย่างไม่เจอ

ส่วนหนึ่งเพราะโครงสร้างข้อมูลเปลี่ยนไป เพื่อตอบสนองความเป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลของทุกวิทยาเขต ข้อมูลมีมากขึ้น แต่เว็บเดิมมีข้อมูลของ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่เป็นส่วนใหญ่ user ม.อ. หาดใหญ่ เลยยังคง งงกันอยู่บ้าง

เขียน 02 Feb 2009 @ 10:45 () แก้ไข 02 Feb 2009 @ 10:46, ()


ความเห็น (0)