อนุทิน 32164 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

งิ้ว ในปัจจุบันนับได้ว่าเป็นไม้ป่าที่ค่อนข้างหายากในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมตัดเพื่อนำไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกับงิ้วมิใช่พืชเศรษฐกิจที่ปลูกันเพื่อกันค้า

 "งิ้ว" ในวันนี้จึงเหลือแต่ "งิ้วป่า" งิ้วต้นเดิมที่ช่วยรักษา ส่งเสริมคุณค่าแห่ง "วัฒนธรรม..."

เขียน 01 Feb 2009 @ 23:20 ()


ความเห็น (0)