อนุทิน 32153 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มี research จาก  Patricia Greenfield, UCLA distinguished professor of psychology and director of the Children's Digital Media Center, Los Angeles.ว่า.........ยิ่ง technology เข้ามามีบทบาท ในชีวิตเรามากขึ้นเท่าใด ความชำนาญในด้านการคิดในด้าน critical thinking หรือ ที่แปลว่า ความคิดเชิงวิพากษ์ คือการพิจารณา ตัดสิน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยท้าทายโต้แย้งเหตุผล ที่นำมากล่าวอ้าง

และanalytical thinking  คือการศึกษา ตรวจสอบ ตีความ ทำความเข้าใจ หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การสืบค้น ความจริง อันจะนำไปสู่ข้อสรุปหรือประเมินตัดสินใจ  จะน้อยลงไปเรื่อยๆ    แต่ความชำนาญและความสามารถด้านvisual skills
จะเพิ่มขึ้น

Reading for pleasure กำลังลดน้อยลงเรื่อยๆ ในหมู่นักศึกษา ซึ่งจะมีผลทำให้คนหนุ่มสาว สมัยนี้ จะมี  imagination น้อยลง  professor Patricia กล่าวว่า...
"No one medium is good for everything," Greenfield said. "If we want to develop a variety of skills, we need a balanced media diet. Each medium has costs and benefits in terms of what skills each develops."
ใช่เลย เห็นด้วยอย่างยิ่ง คนเราต้องมี variety of skills ..... @32120

เขียน 01 Feb 2009 @ 21:54 () แก้ไข 02 Feb 2009 @ 19:59, ()


ความเห็น (0)