อนุทิน 32114 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

  • ถ้าเขาคิดได้มากกว่าเรา เขาก็คงไม่มาเป็นลูกน้องเรา...!
  • อย่าถือว่าเราใหญ่ ไม่มีใครใหญ่เท่าพระพุทธเจ้า
เขียน 01 Feb 2009 @ 00:30 ()


ความเห็น (0)