อนุทิน #32114

  • ถ้าเขาคิดได้มากกว่าเรา เขาก็คงไม่มาเป็นลูกน้องเรา...!
  • อย่าถือว่าเราใหญ่ ไม่มีใครใหญ่เท่าพระพุทธเจ้า
เขียน:

ความเห็น (0)