อนุทิน 32100 - รัชนีบูลย์

28-29 มค.2552 ร่วมเป็นกรรมการกลั่นกรอง โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาของภาคกลาง และภาคเหนือ จำนวน 9 สถาบัน ที่ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พบว่าส่วนใหญ่โครงการ เขียนขึ้นหลังจากได้มีการศึกษาความพร้อมของการรวมตัวของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ไปเป็นสถาบัน จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการประกาศจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภายใน เมษายน 2552  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประกอบด้วย 16 วิทยาลัย ในเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ผ่านการกลั่นกรองขั้นที่ 1 ในระดับดีมาก

เขียน 31 Jan 2009 @ 20:59 ()


ความเห็น (0)