อนุทิน 32099 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สิ่งทีเปิดเผยแล้วไม่งามมีสามอย่าง

๑.มาตุคาม (ผู้หญิง)

๒.มนต์ของพราหมณ์

๓.มิจฉาทิฏฐิ

สิ่งที่เปิดเผยแล้วงามก็มีสาม

๑.พระอาทิตย์

๒.พระจันทร์

๓.พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

                       (@[email protected])

 

เขียน 31 Jan 2009 @ 20:42 ()


ความเห็น (0)