อนุทิน #32056

คำนึง l ภาระทางอารมณ์

บางครั้งการที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน สิ่งหนึ่งที่เราได้รับ คือ สภาวะแห่งการสาดอารมณ์ ยิ่งโดยเฉพาะอารมณ์แห่งความขุ่นเคือง ฉุนเฉียวและไม่พอใจ คอนข้างมีผลหรือ effect ต่อผู้แวดล้อมและสรรพสิ่งต่างๆ... การตั้งรับและการเผชิญต่อสภาวะอารมณ์ของผู้คน คือ ... การน้อมลงทำความเข้าใจตามสภาวะแห่งเหตุที่เป็นนั้น...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)