อนุทิน 32048 - kmsabai

  ติดต่อ

การเป็นผู้ดู  ...ดูทุกขเวทนา  ดูการปรุงแต่ง  ดูความคิด  ดูความรู้สึก  ดูกาย

เป็นเรื่องที่ยากต่อความเข้าใจพอสมควร  กว่าจะเข้าใจ  เข้าถึงได้อย่างแท้จริงว่าคืออะไร  ไม่ง่ายเลย....

รูป-นามที่ต้องรู้จัก..... 

  เขียน:  

ความเห็น (0)