อนุทิน 32046 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

"ลานกบินทร์" จัดได้ว่าเป็นลานที่ใหญ่สุดในตระกูล "Corypha" (ลานเล็กที่สุดคือ "ลานเหนือ")

"ลาน" จัดได้ว่าเป็นผู้สืบทอดประวัติศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่น โดยสืบทอดเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน "คัมภีร์ใบลาน" ดังนั้นลานจึงจัดได้ว่าเป็นคณาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสังคมไทย...

เขียน 30 Jan 2009 @ 23:52 ()


ความเห็น (0)