อนุทิน 32023 - รัชดาวัลย์ วงษ์ชื่น(อิงจันทร์)

๒.วันนี้คนดีคงพอมีเวลา จึงเข้ามาอ่านบันทึกของครูอิง"ถ้าเหนื่อยเกินไป  พาหัวใจกลับบ้าน" พร้อมกับเม้นท์ตอบ ด้วยข้อคิด สะกิดใจได้น่าฟัง น่าคิดว่า ทุกเวลานาทีของชีวิต...     หากเราคิดให้ดีมีความหมาย.......การเดินทางสร้างความดีที่เรียงราย...     สิ่งท้าทายวิเคราะห์เจาะให้เป็น......ใช้ปัญญาวิเคราะห์สะเดาะออก...    ปัญญาบอกแนวทางกระจ่างเห็น......กุศลาธรรมาจะชัดเจน...    ชูช่อเด่นเน้นให้ถูกปลูกให้ดี.......อกุศลาก็ธรรมาอย่าประมาท...   มองฉลาดตระหนักประจักษ์ศรี......สรรพสิ่งจริงแท้แพ้ความดี... ทุกคนมีกุศลส่งจงไตร่ตรอง  ชี่งครูอิงก็ได้เม้นท์ตอบสั้น ๆ ว่า บนเส้นทางของชีวิต......    อาจมีผิดมีพลาดพลั้ง........มีถนนร้อยพันทาง......ให้ก้าวย่างเลือกทางไป......ถนนหนึ่งซึ่งปรารถนา.......   นั้นชื่อว่า "กำลังใจ".....พาเราถึงเป้าหมาย......  "กำลังใจ" กันและกัน

เขียน 30 Jan 2009 @ 17:39 () แก้ไข 30 Jan 2009 @ 17:43, ()


ความเห็น (0)