อนุทิน #32004

เข้าร่วมงานอบรมธรรมประจำปีวัดป่าศากยะวงศ์

บ้านธาตุน้อย-หนองเหล็ก ต.ก้านเหลือง

อ.อุทุมพรพิสัย..จ.ศรีสะเกษ

๓๑ มกราคม -๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)