อนุทิน 32004 - เตวิชโช

  ติดต่อ

เข้าร่วมงานอบรมธรรมประจำปีวัดป่าศากยะวงศ์

บ้านธาตุน้อย-หนองเหล็ก ต.ก้านเหลือง

อ.อุทุมพรพิสัย..จ.ศรีสะเกษ

๓๑ มกราคม -๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)