อนุทิน 32004 - บุณยกร

บุณยกร

เข้าร่วมงานอบรมธรรมประจำปีวัดป่าศากยะวงศ์

บ้านธาตุน้อย-หนองเหล็ก ต.ก้านเหลือง

อ.อุทุมพรพิสัย..จ.ศรีสะเกษ

๓๑ มกราคม -๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 

 

เขียน 30 Jan 2009 @ 13:12 () แก้ไข 30 Jan 2009 @ 13:15, ()


ความเห็น (0)