อนุทิน 31999 - kmsabai

  ติดต่อ

การสร้างวัฒนธรรม  ใหม่ในองค์กร....วัฒนธรรมแห่งหัวใจของความเป็นมนุษย์....  เป็นเป้าหมายที่ต้องขับเคลื่อน....

หลายคนยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลง  เพราะความกลัว  ความไม่แน่ใจ ลังเล

แต่ทุกคนมีความดีอยู่ในตัว  ขึ้นกับผู้นำพา  ว่าจะแบกรับภาระแห่งการเปลี่ยนแปลง  ความไร้ระเบียบ  ความผันผวนต่างๆ  ก่อนการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

ค่อยๆแทรกซึมความดีเข้าไปในผู้คน.....

  เขียน:  

ความเห็น (0)