อนุทิน 31965 - รัชดาวัลย์ วงษ์ชื่น(อิงจันทร์)

๑. ดีใจที่นักเรียนมีผลการพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้น ด้วยชุมนุม อ่านคล่องร้องเต้น ที่ครูอิงทำขึ้นเพื่อพัฒนาการอ่านตลอดแนว สำหรับนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก ตั้งแต่ ป.1-6 เรียกรวมพลคนอ่านหนังสือไม่ออก และที่ดีใจก็ตรงที่ ได้นำตำราเก่า ๆ ที่อุตส่าห์เก็บมาตลอดชีวิต ได้แก่พวก ปฐม ก กา หรือหนังสือแบบเรียนชุด ดรุณศึกษา ตลอดจนนิทานร้อยบรรทัด ที่ครูอิงชอบนักชอบหนา จนรักวิชาภาษาไทยมาจนกระทั่งบัดนี้ นิทานร้อยบรรทัด มีทุกชั้น  นอกจากได้ฝึกอ่านแล้ว เด็กยังได้รับคุณธรรมคำสอนที่สอดแทรกในบทร้อยกรองด้วย เรียกว่าได้ครบทุกรสแต่ก็ยังมีเด็กอีก ประมาณ 4-5 คน ที่ยังอ่านไม่ได้จริง ๆ เพราะอยู่ ป.6 แล้ว ยังจำสระไม่ได้ ประสมคำไม่ได้ แยกตัว ผ ฝ ไม่ได้ ฯลฯ ก็ต้องพยายามกันอีกต่อไป แค่ให้เค้าอ่านคำไทยแท้ได้ก็ น่าพอใจ แล้ว ส่วนคนที่พอจะอ่านได้แล้ว ก็ให้เค้าสนุกกับการร้องเพลงคารโอเกะ ที่มีเนื้อเพลงง่าย  เพื่อฝึกให้อ่านเร็วขึ้น

เขียน 29 Jan 2009 @ 20:38 ()


ความเห็น (0)