อนุทิน #31964

วันนี้ไปกองการศึกษาได้พบรองนายกเทศบาลท่านเป็นผู้สนับสนุนการศึกษามากท่านได้พูดถึงการจัดการศึกษาของเทศบาลและจัดงานอื่นๆ ที่เทศบาลต้องจัดทำให้กระทบกับการจัดการศึกษาของครูในโรงเรียนเพราะงานใด ๆ ครูต้องร่วมด้วยช่วยกันไปเสียทุกเรื่อง

เขียน:

ความเห็น (0)