อนุทิน 31964 - อนงค์ ลิ้มสกุล

วันนี้ไปกองการศึกษาได้พบรองนายกเทศบาลท่านเป็นผู้สนับสนุนการศึกษามากท่านได้พูดถึงการจัดการศึกษาของเทศบาลและจัดงานอื่นๆ ที่เทศบาลต้องจัดทำให้กระทบกับการจัดการศึกษาของครูในโรงเรียนเพราะงานใด ๆ ครูต้องร่วมด้วยช่วยกันไปเสียทุกเรื่อง

เขียน 29 Jan 2009 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)