อนุทิน 31934 - มะปรางเปรี้ยว

@31932 อ.หมอเต็มศักดิ์คะ

ถ้ามีส่วนไหนไม่เข้าใจ อาจารย์แจ้งมาได้เลยนะคะ สำหรับเรื่องคำหรือกระบวนการใช้งานอาจจะต้องมีการปรับเพิ่มเติม ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความคิดเห็น และปัญหาจากผู้ใช้งานค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียน 29 Jan 2009 @ 09:28 ()


ความเห็น (0)