อนุทิน 31929 - จันทรรัตน์ เจริญสันติ

  ติดต่อ

ติดตามอ่านบล็อกของบล็อกเกอร์ชาวพายัพ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสวยงามขึ้น และมีบันทึกเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว..ได้ให้ความเห็นบ้างบางบันทึกที่เหลือยังอ่านไม่จบ

แนะนำให้เขียนและอ่านอย่าง DIO describe interpretation outcome วิธีนี้จะใช้เวลาบ้างและต้องฝึกไปเรื่อยๆ แต่ผลที่ได้จะเป็นการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการจัดการความรู้tacit knowledge ได้ดีกว่าการเขียนหรืออ่านอย่างผิวเผิน...DIO ทำให้สามารถใช้ทบทวนบทเรียนย้อนกลับได้ว่าระบบคิดของตัวเองมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่อย่างไร

เป็นกำลังใจให้บล็อกเกอร์ชาวพายัพ

  เขียน:  

ความเห็น (0)