อนุทิน 31926 - kmsabai

kmsabai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทบาทของเราต่อองค์กร

การเฝ้าดูองค์กร  เฝ้าดูผู้คน  เรียนรู้ทำความเข้าใจ  ความคิด  จิตใจ ค่านิยม  วัฒธรรม  ความเชื่อ...

 จะ 3 ปีแล้ว ณ ที่แห่งนี้  เริ่มจะเข้าใจดีแล้วว่าเป็นอย่างไร....

แต่ที่เหลือคือจะทำอย่างไร  จะใส่ตัวกวนแบบไหนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน  และค่อยๆเป็นไป

  ที่สำคัญคือการเปลี่ยนตัวเอง  เพราะเราไม่ได้สมบูรณ์เสมอ  วางตัวเองให้ว่างๆเหมือนกระดาษเปล่า...

    การสื่อสารความดี  การทำดี  แบบไม่ต้องบอก  อดทนหน่อย  ที่ผ่านมาก็พอได้ผล  ถ้าไม่ยึดดีก็สบายไป...

     ยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกันต่อไป

   องค์กรแห่งความสุข

เขียน 29 Jan 2009 @ 04:56 ()


ความเห็น (0)