อนุทิน 31910 - krutoiting

krutoiting

ประโยคนี้ เอามาจากบ้านคุณหมอวัลลภ พรเรืองวงศ์

Please help preserve our forests.เข้ากับกิจกรรมที่ครูปูและอ.ขจิต พร้อมนักศึกษาVBAC ร่วมกันทำทั้งที่โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ และ ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 8 ต.โคกขาม จ.สมุทสาคร

เขียน 28 Jan 2009 @ 22:41 ()


ความเห็น (0)