อนุทิน 31910 - krutoiting

  ติดต่อ

ประโยคนี้ เอามาจากบ้านคุณหมอวัลลภ พรเรืองวงศ์

Please help preserve our forests.เข้ากับกิจกรรมที่ครูปูและอ.ขจิต พร้อมนักศึกษาVBAC ร่วมกันทำทั้งที่โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ และ ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 8 ต.โคกขาม จ.สมุทสาคร

  เขียน:  

ความเห็น (0)