อนุทิน 31897 - ไก่...กัญญา

กิจกรรมวันนี้

ช่วงเช้า 9.00 - 13.30 น. พาน้อง ๆ ทีม AE อีก 5 คน ไปร่วมซ้อมแผนอัคคีภัยและหนีไฟของคลัง ปตท ขอนแก่น มาค่ะ มี กัญญา  อลงกต  วิภารัตน์  สุมิตร  ลำเย็น  ศุภชัย

ได้เรียนรู้หลายเรื่องจากที่ ปตท ค่ะ

 1. การฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติบนโต๊ะ (Top Table Exercise)
 2. สังเกตบทบาทของผู้เชี่ยวชาญตำแหน่ง Auditor Emrgency Ptt ทีมที่มาจากส่วนกลางที่มาดูแลควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการซ้อม ซึ่งจะเวียนไปซ้อมการจัดการด้านความปลอดภัยของคลัง ปตท ทั่วประเทศ 
 3. ได้สังเกตการปฏิบัติงานฝ่ายปฐมพยาบาลของ ปตท และช่วยเหลือดูแลด้านการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยให้กับบุคลากรของ ปตท ด้วย
 4. ได้สังเกตและดูการซ้อมจากทีมสนับสนุนอื่น ๆ เช่น  ตำรวจ  ดับเพลิง  หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด  หน่วยกู้ชีพ
 5. ได้สังเกตการปฏิบัติงานของน้อง ๆ ทีมกู้ชีพที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วย
 6. ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลและนำเสนอข้อคิดเห็นต่อการซ้อมและโอกาสพัฒนาในครั้งต่อไป
 7. ได้รับฟังบทบาทของ Auditor เข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

12.30 น. ประกาศยกเลิกสถานการณ์  

หลังซ้อม ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมผู้ซ้อม และ Auditor ที่ร้านอาหาร ครัวริมน้ำ ด้วย  ทีม ปตท มาส่งกลับถึงโรงพยาบาลเวลา  13.30 น.  จากนั้น ทีม ปตท ต้องกลับไปฝึกซ้อมต่อเนื่อง  คือ  แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน  และ ประเมินผลภายในโดยทีม Auditor  จากส่วนกลาง ท่านบอกแล้วเสร็จก็เกือบ 16.00 น. ก็จะเดินทางไปซ้อมต่อที่ คลัง ปตท ที่จังหวัดอุดรธานีต่อไป 

ส่วนผู้เขียนเองเข้าประชุมกรรมการทรัพยกรบุคคล  งานบริการต่อ  พึ่งเสร็จค่ะ

มีงานด่วนต้องมาจัดการต่อหลายเรื่องเหมือนกันค่ะ 

 1. ร่วมปรับตัวเลขอัตราค่าตอบแทนบุคลากรงานบริการพยาบาล เพื่อเสนอฝ่ายบริหาร หน่วย EMS ของเพิ่มชื่อบุคลากรในหน่วยเพิ่ม 2 ตำแหน่ง  คือ เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน (EMT-I)  และ เจ้าหน้าที่กู้ชีพเบื้องต้น (FR / EMT-B)
 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี  ครั้งที่ 1 /2552  ส่งงานบริการภายในวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2552 
 3. ร่วมกิจกรรมของกรรมการ HRM คือ  จัดประชุม และเยี่ยมตรวจหน่วยงาน  เรื่อง  การจำแนกประเภทผู้ป่วย  พัฒนาระบบพี่เลี้ยง  การปรับเอกสาร TOR  PD และ แบบประเมินสมรรถนะ (Competency) 
 4. รับแบบประเมินสมรรถนะของบุคลากรพยาบาลน้องใหม่ของแผนกกลับมาแจกคืนให้แต่ละหอผู้ป่วยด้วย
 5. ได้รับมอบหมายให้ทำตารางสุ่มเพื่อสำรวจความคิดเห็นบุคลากรต่อคุณภาพชีวิต  ส่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2552
 6. เตรียมข้อมูลทำแผนปฏิบัติการในวันที่ 30  มกราคม 2552

จบรายงานค่ะ

กัญญา

 

 

เขียน 28 Jan 2009 @ 17:45 ()


ความเห็น (0)