อนุทิน 31888 - อิน

อิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทางหนึ่งคือ ฝึกนักเรียนให้ปลูกต้นไม้เดือนละ หนึ่งต้น วันนี้จึงให้นักเรียนชั้น ป.4 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการดูแลรักษา ต้นหญ้าปักกิ่งที่ปลูกไว้ ตั้งแต่ ต้นเดือน ธันวาคม  แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลง ที่บ่งบอกถึง ความเจริญเติบโต

แล้ววาดภาพหญ้าปักกิ่ง พร้อมระบายสี

เขียน 28 Jan 2009 @ 14:58 () แก้ไข 28 Jan 2009 @ 15:01, ()


ความเห็น (0)