อนุทิน #31888

การช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทางหนึ่งคือ ฝึกนักเรียนให้ปลูกต้นไม้เดือนละ หนึ่งต้น วันนี้จึงให้นักเรียนชั้น ป.4 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการดูแลรักษา ต้นหญ้าปักกิ่งที่ปลูกไว้ ตั้งแต่ ต้นเดือน ธันวาคม  แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลง ที่บ่งบอกถึง ความเจริญเติบโต

แล้ววาดภาพหญ้าปักกิ่ง พร้อมระบายสี

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)