อนุทิน #31880

ซื้อนาฬิกาให้ผู้ป่วย ARV เพราะเราถาม  เราฟัง  เราจึงรู้

แบกรับคุณภาพไว้

เราเยี่ยวยาเขา  เขาก็เยี่ยวยาเรา

เขียน:

ความเห็น (0)