อนุทิน 31880 - kmsabai

kmsabai

ซื้อนาฬิกาให้ผู้ป่วย ARV เพราะเราถาม  เราฟัง  เราจึงรู้

แบกรับคุณภาพไว้

เราเยี่ยวยาเขา  เขาก็เยี่ยวยาเรา

เขียน 28 Jan 2009 @ 12:25 ()


ความเห็น (0)