ติดต่อ

อนุทิน #31880

ซื้อนาฬิกาให้ผู้ป่วย ARV เพราะเราถาม  เราฟัง  เราจึงรู้

แบกรับคุณภาพไว้

เราเยี่ยวยาเขา  เขาก็เยี่ยวยาเรา

  เขียน:  

ความเห็น (0)