อนุทิน 31862 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้เตรียมไปเล่าเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มข ค่ะ

เขียน 28 Jan 2009 @ 06:04 ()


ความเห็น (0)