อนุทิน 31826 - ไก่...กัญญา

วันนี้มีประชุมผู้บริหารแผนก ฯ ประจำสัปดาห์ ค่ะ

  • มีงานต้องรีบกลับมาทำต่อ คือ จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหน่วยเหนือ โดยนำเข้าประชุมทำแผนงานบริการพยาบาลในวันที่ 30  มกราคม  2552 ที่จะถึงนี้ค่ะ

โรงพยาบาลทำสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ กพร  จำนวน  2 ประเด็น  คือ ความพึงพอใจ  กับ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานบริการพยาบาล ทำสัญญากับโรงพยาบาล  จำนวน  2 ประเด็น  คือ ความปลอดภัย และ Best  Practice

แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ทำสัญญากับงานบริการพยาบาล จำนวน  2 ประเด็น  คือ ความปลอดภัย และ การรับรู้ต่อการดูแลต่อเนื่องของผู้ใช้บริการ

ที่หน่วยต้องมาพูดคุยกับน้อง ๆ ว่าจะทำสัญญา ประเด็นอะไรบ้าง  จำนวน  2 ประเด็น  น้อง ๆ ก็ระดมความคิดเห็นให้หลายตัว และมีมติคัดเลือกไว้ 2 ตัว  คือ ความปลอดภัย และ ระยะเวลารอคอย

โดยมีเกณฑ์วัดประเมินตามกรอบ กพร  ดังนี้

  • มีแผนกิจกรรมพัฒนางานไว้แล้ว   ได้  1  คะแนน
  • มีการสื่อสารแผนสู่การปฏิบัติ    ได้  2  คะแนน
  • มีการดำเนินงานตามแผน        ได้  3  คะแนน
  • มีการติดตามข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง  ได้  4  คะแนน
  • มีการสรุปผลการปฏิบัติงานจัดทำรายงานส่งทันในเวลาที่กำหนด  ได้  5  คะแนน  

ใครจะทำได้กี่คะแนน  ขึ้นกับตนเองและคการมีส่วนร่วมของทีมงาน นะคะ  งานนี้ 

ต่อไปเป็นหน้าที่ของน้อง ๆ แต่ละคน  ต้องมาทำสัญญา กับหัวหน้า  ว่าจะทำสัญญาในกิจกรรมโครงการใดได้บ้าง  โดยมีกรอบให้ยึดตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ดิฉันเลยให้เวลาน้อง ๆ ทำความเข้าใจ 1 สัปดาห์ แล้วค่อยมาแจ้งประเด็นและเขียนโครงการเพื่อขอทำสัญญาการปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือนแรกที่จะถึงนี้ค่ะ  (1 ตค 51 - 31  มีนาคม 2552)

มีเวลาเหลือน้อยนิดเดียว  ไม่ทราบว่า  ดิฉันและ น้อง ๆ จะทำงานทันกันหรือเปล่านะคะ    

แต่ก็จะพยายามค่ะ  สู้ ๆ

กัญญา

 

 

เขียน 27 Jan 2009 @ 17:51 ()


ความเห็น (0)