อนุทิน 31820 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้านัดคณะRoving Team ไปนิเทศโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
  • เข้าโรงเรียน 9.20น. รับชมการนำเสนอของโรงเรียนในห้องโสต
  • แยกกันเดินแต่ละกลุ่มสาระ ได้รับมอบหมายให้ไปนิเทศห้องสมุด และคอมพิวเตอร์
  • 11.30 นัดรวมสะท้อนกลับให้ที่ประชุมครู นักเรียนแกนนำโดย ผอ.ทินกร ผอ.บรรจง
  • บ่ายโมงพักทานข้าว
  • บ่ายสองครึ่ง สะท้อนกลับต่อโดย ศน.ทรงศักดิ์ จารุมาศ ศน.คำตา อ้วนสาเล ครูจากหนองบัวพิทยาคาร
  • ผอ.ทินกร กับผอ.บรรจงเพิ่มเติมรอบสอง ต่อด้วยศน.อุทัยวรรณ และปิดท้ายด้วยหัวหน้าคณะ คือ ศน.ละดา ดอนหงษา
  • ผอ.สนิท วงศ์แสงตากล่าวขอบคุณ และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะตรวจเยี่ยม 5 ก.พ.นี้ โดยขอซ้อมใหญ่ 3 ก.พ.
  • กลับถึงเลย(ขับรถเอง) แวะไปซ่อมสายอะแดปเตอร์ที่ร้านโกดังคอม ทราบว่าโรงเรียนนำเครื่องให้มาซ่อม

 

เขียน 27 Jan 2009 @ 14:29 () แก้ไข 29 Jan 2009 @ 12:47, ()


ความเห็น (0)