อนุทิน 31781 - จันทรรัตน์ เจริญสันติ

บ่ายนี้ไปช่วยกันแนะนำการเป็นบล็อกเกอร์gotoknow ให้กับ ม. พายัพ สนุกดี ทุกๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมก็สร้างบล็อกของตัวเองและเขียนบันทึกแรกแล้ว...ขอให้ทุกคนใช้คำสำคัญ payap cop blog

เห็นความตั้งใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกระตือรือร้นเขียนบันทึกเป็นอบ่างมาก

ได้แนะนำวิธีการเขียนอย่างง่าย คือ DIO ที่มาจาก describe interpretation และ outcome ซึ่งเป็นการหัดเขียนอย่างพินิจพิเคราะห์ และจะนำไปสู่การพัฒนางานได้ต่อไป

ส่วนเทคนิคต่างๆ น้องดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี และน้าอึ่งอ๊อบ เป็นผู้ให้คำแนะนำ

ชวนสมาชิกgotoknow สนับสนุนการเขียนบันทึกของชาวพายัพค่ะ

เขียน 26 Jan 2009 @ 21:10 ()


ความเห็น (0)