อนุทิน 31764 - มะปรางเปรี้ยว

ช่วงเช้าจัดการเรื่องรูปแบบการแสดงข้อมูลในเว็บม.อ. และจากนั้นก็คุยกับ อ.จัน เรื่องจัดกิจกรรมของ GotoKnow.org

เขียน 26 Jan 2009 @ 16:48 ()


ความเห็น (0)