อนุทิน 31764 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ช่วงเช้าจัดการเรื่องรูปแบบการแสดงข้อมูลในเว็บม.อ. และจากนั้นก็คุยกับ อ.จัน เรื่องจัดกิจกรรมของ GotoKnow.org

  เขียน:  

ความเห็น (0)