อนุทิน 31721 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วรรคหนึ่งแห่งความคำนึง l ศีลธรรมกับการทำวิจัย

ควรใช้คำว่า "จริยธรรมของการวิจัย" แต่ในมิติที่ลึกซึ้งนำไปสู่แก่นแห่งความมีศีล... ความรู้ทางโลกไม่ได้ช่วยให้นักวิชาการตระหนักในความมีศีลธรรมอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพของตนเลย...

ความมีอวิชชา...บดบัง "ความดีงาม"... ฤาว่าความรู้ทางโลกบดบังหัวใจผู้คนให้ห่างออกจากความดี ความงาม...ของการดำรงอยู่แห่งวิถีการงานและชีวิต?

เขียน 25 Jan 2009 @ 21:55 ()


ความเห็น (0)