อนุทิน #31699

เด็กดี  ศรีแผ่นดิน  มีเคารพเทิดทูนต่อสถาบันชาติ   ศาสนาและพระมหากษัตริย์

เขียน:

ความเห็น (0)