อนุทิน 31699 - ครูนิศากร

เด็กดี  ศรีแผ่นดิน  มีเคารพเทิดทูนต่อสถาบันชาติ   ศาสนาและพระมหากษัตริย์

เขียน 25 Jan 2009 @ 11:59 ()


ความเห็น (0)