อนุทิน 31689 - wwibul

wwibul

เทคโนโลยีก็เหมือนแฟชัน ที่หมุนเวียนกลับมาเป็นยุค เป็นวัฎจักร

ยุคหนึ่ง วิทยุเริ่ม "ใกล้ตาย" แต่กลับฟื้นโดยซ่อนมาในระบบสื่อสารคมนาคมในโฉมอื่น (บลูทูธ ไวร์เลส ไวแมกซ์ RFID ฯลฯ)

ระบบบริการคอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน หมุนเวียนจาก รวมศูนย์-กระจาย-รวมศูนย์-กระจาย ไปเรื่อย ๆ แม้ดูเผิน ๆ รูปแบบจะเปลี่ยนไป (dumb terminal-PC-On demand software-web document/distributed computing)

แม้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมาก แต่พื้นฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ กลับไม่เปลี่ยนไปนักจากสมัยที่เริ่มมีการตระหนักถึงหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

เขียน 25 Jan 2009 @ 01:17 ()


ความเห็น (0)