อนุทิน 31677 - ต้นกล้า

Recommender Systems (RS) ที่มีการทำวิจัยมีอยู่ 2 สาย คือ Content-based กับ User-based (Collaborative Filtering) ... จาก paper ส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นงานวิจัยด้าน CF เพียงอย่างเดียว หรือไม่ก็ทำ hybrid ผสมผสานทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน ยังไม่เจองาน RS ที่พูดถึง Content-based อย่างเฉพาะเจาะจง แต่ก็ได้ paper จาก IEEE มาจำนวนหนึ่ง จากหัวข้อดูเหมือนจะพูดถึง Content-based ซึ่งต้องดูรายละเอียดอีกที

RS เป็นงานประเภทหนึ่งของ Information Filtering (IF) นิยมทำวิจัยกันด้วย Nearest Neighbor algorithm ซึ่งมีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหลากหลาย และต่างก็ล้วนแต่มีส่วนที่ทับซ้อนกันทั้งสิ้น เช่น Information Retrieval (IR), Data Mining, Machine Learning, Pattern Recognition ฯลฯ

เขียน 24 Jan 2009 @ 20:16 ()


ความเห็น (0)